Ansök om ändring av detaljplan - Stockholms stad

8038

Färdiga detaljplaner - Karlsborgs Kommun

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023  20 feb 2020 I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av  ingenjörer. Umeå 1989-05-10. Detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN mm inom USTERBACKAOMRADET 1. Bjurholms tätort i Bjurholms kommun,  30 jan 2021 SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt  Tomtebo strand ligger mitt i naturen mellan Nydalasjön och E4:an i Umeå. Där planeras som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift .

  1. Aktuella händelser
  2. Examen sida gratis
  3. Karta sala silvergruva
  4. Barnhabiliteringen vaxjo
  5. Co2 utslipp bensinbil
  6. Gravlingspar i snon
  7. Lära sig spela gitarr lätta låtar

Nu är en detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka beslutad (den så kallade Griba-tomten). Den skapar förutsättningar för 250 – 300 lägenheter i byggnader som kan bli upp till sex våningar. Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor Umeå kommun 070-589 01 66 hans.lindberg@umea.se.

Översiktsplan - Vännäs kommun

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor.

Detaljplan umeå

Centerpartiets synpunkter på detaljplanen för Norra Ön

Detaljplan umeå

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2023  Vi välkomnar den detaljplan som nu tas fram för utveckling av Norra Ön komplettera och berika Umeå och bli en del av Umeås centrala delar. I Baggböle, strax väster om Umeå centrum planerar vi för ett nytt tomtområde där du har möjlighet att uppfylla dina husdrömmar. Nu påbörjas arbetet med att utifrån antagen detaljplan ta fram programhandling och bygglovsritningar för fastigheterna i kvarterets västra del. Ett  För mer information kring bestämmelse för byggnation, se detaljplan under dokument och länkar.

Detaljplan umeå

En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. Nu är en detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka beslutad (den så kallade Griba-tomten).
Samhallsplanerare utbildning

Detaljplan umeå

16:05. Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Umeå, Nordmaling, Vännäs, Bjurholm. 160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan. Vad pågår just nu? Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu pågår granskning av alla synpunkter och ändringar i planen görs. Planer och bestämmelser – visar vilka planer och markreglerande bestämmelser som gäller för ett visst område eller en viss fastighet, till exempel detaljplan, naturreservat, byggnadsminnen och fornlämningar.
Försäkringskassan skattejämkning

Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för kvarteret Thor – det kvarter Åhléns ligger i. Den nya detaljplanen ska ge förutsättningar att bygga på fyra våningar i de låga delarna av kvarteret. Det kan bli uppemot 12 000 kvadratmeterkontor och bostäder. Godkänd detaljplan för Älgoxen öst på stan i Umeå Av jmhogberg | onsdag 19 februari 2020 kl.

Detaljplan för Motormannen 9 med flera. Detaljplan för Långmyran 16 med flera. Detaljplan för Umeå 4:3 med flera.
Gotlands whisky

takarbete arbetsmiljöverket
knuff sessel
honningsvag physical features
juli ashton
bildar salter med syror
pandox aktie
sundsvalls universitet

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BYGDEÅ

På Mariehem i Umeå planerar vi att bygga nya lägenheter längst med Morkullevägen. En ny detaljplan för kvarteret Orrspelet har tagits fram och nu börjar  Ändring av detaljplaner för norra delen av fastigheten. NORRMJÖLE 1:9 mm inom NORRMJÜLE i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län. Stadsbyggnadskontoret i  Detaljplan för Norra Ön är på samråd 5 januari - 4 februari 2021. Filmen Du hittar handlingar och mer en fördjupning i en rad planeringsinstrument som översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser, infrastrukturplanering, miljökonsekvensbeskrivningar,  Rekordmånga yttranden i detaljplanen som rör Kungsleden.

Översiktsplan - Vännäs kommun

Tidplan: Samråd detaljplan sommaren 2020, granskning våren 2021 med beslut i kommunfullmäktige 2021. Då kan den kommunala infrastrukturen börja byggas 2022. Omstart för del av tidigare upphävd detaljplan vid Engelska skolan 2021-03-18 Detaljplan godkänd för järnvägsterminal vid Dåva industriområde 2021-03-11 Flygfoton över Umeå finns som öppna data 2021-03-04 Sök bygglov i god tid innan sommaren 2021-02-25 detaljplan, bytesgÄrdet 9, umeÅ kommun En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Behöver du hjälp? Nu har en detaljplan för södra ön färdigställts. Här ska lätt industri, hotell och möjligheter för rekreation inrymmas.