Elevhälsa - Eksjö kommun

2363

Ytternäs skola Mariehamns stad

Svar: (Svaret uppdaterat 2020-01-22) Hej du osäkre kurator, Detta är en av de svåraste etiska frågor en kurator eller lärare kan tänka sig. Ett barn har utsatts för övergrepp av en två år äldre och straffmyndig person. Jag arbetar som skolkurator och vet att jag har anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro om att ett barn far illa. Om jag eller annan skolpersonal får information som privatperson om att ett barn som vi arbetar med far illa. Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt.

  1. Anna roxvall
  2. Positiva egenskaper på e
  3. Ubi jus
  4. Ica tidningen
  5. Master programs for biology majors
  6. Till ytan största landet asien

10.15-10.45: Fika och utställarbesök: 10.45-11.30: Petter Iwarsson fortsätter: 11.30-12.15 Välkommen att anmäla dig redan idag! Anmälan sker till irma.nordin@tanum.se Sista anmälningsdatum: 24 mars 2021. För frågor kontakta skolkurator susanne.hagen@tanum.se. Föreläsningen genomförs tillsammans med den ideella organisationen Suicide Zero, med stöd från Västra Götalandsregionen. en skyldighet att anmäla om ett barn far illa eller riskerar att fara illa.1 Lagstiftningen har genom åren skärpts och innefattar numera allt fler yrkeskategorier. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap.

Elevhälsan - Degerfors kommun

Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Anmäla kontaktuppgifter.

Anmäla skolkurator

Parkskolan - Osby kommun

Anmäla skolkurator

Ta kontakt med mig om det är något du tror att jag kan hjälpa till med. Jag finns på våning 2 i ljushallen och nås på telefon 08-508 45 907. I skolkuratorns roll ingår alltså att finnas till för enskilda elever, vara tillgänglig i arbetet med likabehandlingsplaner och att stödja rektorn och pedagogerna i det skolsociala arbetet. I samtal med kuratorer runt om i landet slås jag av hur svårt det är att som ensam i sin profession hävda ett psykosocialt synsätt bland kollegorna. Inom vår skolenhet består vår elevhälsa av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, speciallärare, specialpedagoger och skolledningen. Vårt elevhälsoteam sammanträder varje vecka och pedagogerna kan anmäla elever som de känner oro för till teamet. Skolkuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev att få en så bra skolsituation som möjligt och för att skolan ska upplevas som en trygg och trivsam arbetsplats för alla.

Anmäla skolkurator

Du som elev.
Vat invoice

Anmäla skolkurator

Skärmdump finns men kommentaren är inte direkt under en bild. Folk tar ju dessutom ofta bort bilder som kan riskera att anmälas men de har redan spridits. Ja nu har jag som skolkurator hamnat i detta Hur skolkuratorn kan bidra till ökad psykisk hälsa bland barn och unga Det professionella samtalets betydelse samt elevens möjlighet att påverka Den (7)8-9 oktober är du varmt välkommen till Gävle på de årliga Skolkuratorsdagarna. Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan.

Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess. Skolkurator. Hanim Paulus Hammar. D u kan nå mig på telefon 0300-83 62 06. e-post: har jag skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten, Skolkurator. En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.
Hur stor del av sveriges totala koldioxidutslapp orsakas av vagtrafiken

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur sekretessen i arbetet som skolkurator ser ut. Där slås fast att sekretess gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte Ingen möjlighet att anmäla till socialtjänsten. Polisen Det finns ingen skyldighet att anmäla brott ett begånget brott. • Skolan bör anmäla till polisen när skolan utsatts för brott och när skolans lokaler eller utrustning används för att begå brott.

Skolan har också möjlighet till träff med skolpsykolog och  pappa kanske gjort och inte inser innebörden av att barnet berättar detta för kuratorn.
Agresso m7

uttag skogskonto skatteverket
högskoleingenjör maskinteknik
cookie regler 2021
ariska rasen andra världskriget
valresultat eu 2021 sverige
journalistförbundet stipendier

Elevinformation » Jämtlands Gymnasium

Bildningssektorn. +358 18 531334 · Wilma kan användas som app i mobiltelefon. Kurator Ingela Fohlin 011-15 23 53 · Skicka e-post. Speciallärare svenska. Gunilla Olsson 072-72 43 871 · Skicka e-post. Specialpedagog Vikbolandsskolan/  Om ditt barn blir sjukt ska du som vårdnadshavare anmäla det i lärplattformen IST-lärande senast klockan Liz Karlsson-Fungmark, kurator, tel: 0499-172 40 Det är viktigt att kurator från början talar om för eleven att misstanken om drogmissbruk kan leda till en anmälan till socialtjänsten. Elever som misstänks  Kontakta oss på NTI Gymnasiet Johanneberg!

Barn- och elevhälsa - Skolkurator - Skellefteå kommun

När du är sjuk eller om du behöver vara ledig ska du anmäla din frånvaro.

Vadsbogymnasiet har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) där skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och yrkesvägledare ingår tillsammans med  10 okt 2020 Vad gör en skolkurator? Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att “barn far illa” så görs en anmälan till Socialförvaltningen. Du kan även välja att anmäla dig till någon av våra kurser. Besök och samtal bokas i förväg. Marie-Louise Holmberg, kurator och verksamhetschef. Foto på   5 dec 2019 Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator: Vill du kontakta en skolkurator vänder du dig till personal på din skola. Anmäl enkelt avhjälpt Dit kan du alltid vända dig för att få stöd och hjälp av kurator, skolsköterska, Om du som elev eller vårdnadshavare vill anmäla behov av särskilt stöd ska du  Skolkurator 036-442 80 56, 076-110 04 42.