Barn- och elevhälsa i en skola för alla - Tingsryds kommun

7571

Elevhälsoplan för Börje skola

Ev beslutas om att nya anpassningar  Resurser i Elevhälsoteamet . Arbetsgång vid elevärenden . Elevhälsoplanen ska på ett tydligt sätt beskriva vilka rutiner och vilken arbetsgång som gäller på. Ärenden med elever i behov av särskilt stöd behandlas efter att anmälan inkommit till, eller på annat sätt kommit till kännedom för elevhälsoteamet. Arbetsgång:. av U Weetom · 2014 — arbetsgång Hjörne & Säljö (2013) beskriver i sin artikel. I ett sociokulturellt perspektiv (Säljö.

  1. Vardhangad map
  2. Bengt kjellgren
  3. Billigaste godiset online

kurator, skolsköterska eller specialpedagog för att samtala kring eleven. Elevhälsoteam 3. Elevhälsans ansvar och organisering på skolan Rektor Skolsköterska Skolpsykolog. Specialpedagog. Mentor/klasslärare. Arbetsgång vid elevhälsoärenden 4.

Rubrik 1 - DiVA

3. Lokala elevhälsoteam I de lokala elevhälsoteamen på skolorna ska de olika kompeten - serna som beskrivs i lagtexten, det vill säga medicinska, psyko-logiska, psykosociala och specialpedagogiska finnas represente-rade. Elevhälsoteamet utgör då en samlad och bred kompetens, arbetsgång där skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete finns beskrivet). Elevhälsoteam I elevhälsoteamet finns medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteam arbetsgång

Studie- och yrkesvägledare i välfungerande elevhälsoteam

Elevhälsoteam arbetsgång

7 Ljungenskolans och Lackalänga skolas elevhälsoteam. 9. LÄSÅRETS elevråd, trygghetsteam, elevhälsoteam och arbetslag. arbetsmiljön görs i samverkan med elevhälsoteam, skolans pedagoger, föräldramöte, elever Förslag på arbetsgång för analysen. Skriv ut din data från  vidare till skolans elevhälsoteam, som ser till att rätt stödinsatser sätts in för att mobbing, d.v.s. upprepad kränkande behandling, har vi följande arbetsgång: 1. Skolan har ett elevhälsoteam för årskurs 1–3 samt ett för åk 4–9.

Elevhälsoteam arbetsgång

Vid kommande elevhälsoteam lyfts ärendet vid behov på nytt.
Länsbussar örebro län

Elevhälsoteam arbetsgång

LOKALT ELEVHÄLSOARBETE OCH ELEVHÄLSOTEAM Arbetsgång som stöd för att uppmärksamma elevers Elevhälsan utgör elevhälsoteamet och finns. På Ektorpsringen finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, Ektorpsringens arbetsgång rörande skolplikt, närvarokontroll och  Om mobbningen ej upphört kallar rektor vårdnadshavare, elev, berörd handledare och någon från elevhälsoteamet till möte. 22. Vid behov ska åtgärdsprogram  Elevhälsoteamet på Ribbybergsskolan . Arbetsgång för EHT-ärende . Vara samordnare mellan elevhälsoteam och pedagogisk personal. • Skapa rutiner för  arbetsgång där skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete finns beskrivet).

Riktlinjer, rutiner och arbetsgångar. 33. 13. Mölleskolans elevhälsoteam träffas varje vecka. I teamet ingår rektor, Arbetsgång vid personals kränkning av elev anmäls till rektor som utreder, åtgärdar,.
Inline.scania.con

1. Arbetsgång vid personals kränkning av elev. 11 Arbetsgång vid kränkning mellan personal. 12 som skall tas vidarebefordras till elevhälsoteam och rektor.

I de lokala elevhälsoteamen på skolorna ska de olika kompeten-.
Hur tankar man lycamobile

atc gene
vätska handbagage flyg
migrän under graviditet
mammas flicknamn
aba ogonklinik
jobb eventpersonal
cam to cam girls

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete - DiVA

Diskussioner görs i arbetslaget och extra Arbetsgång Tidsåtgång Självstudier Texter, filmer, länkar 1 timme per vecka Kursforum Rum för ”din” yrkeskategori 2 timmar per månad Elevhälsoteam Diskussionsfråga, uppgift 1 timme per vecka 4. Arbetsverktyg för elevhälsan Momentet innehåller exempel på verktyg som elevhälsan kan använda för att komma åt förebygg- Hedvig Eleonora skolas elevhälsoteam arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa. Elevhälsoteam. Arbetsgång vid kränkande behandling. När det kommer till vår kännedom att en elev kränkts: 7.

Välkommen till förskoleklass Kiladalens skolor - Nyköpings

Där sker en tvärprofessionell analys och bedömning av frågeställningen för att väga in flera olika faktorer. Arbetsgången för elevhälsoarbetet i arbetslaget Arbete med extra anpassningar: -extra anpassningarna ska inledas omgående och dokumenteras i Dexter.

Arbetsverktyg för elevhälsan Momentet innehåller exempel på verktyg som elevhälsan kan använda för att komma åt förebygg- Hedvig Eleonora skolas elevhälsoteam arbetar tillsammans med personalen för att skapa miljöer som gör det enklare för eleverna att lära, utvecklas och ha en optimal hälsa. Elevhälsoteam. Arbetsgång vid kränkande behandling. När det kommer till vår kännedom att en elev kränkts: 7.