Den öppna högskolan Proposition 2001/02:15 - Riksdagen

5980

Ändringsbeslut 2019-11-07 Myndighet

2018 — 5.1 Högskolelagens bestämmelse om internationalisering . 111. 5.1.1 Stöd för breddad rekrytering är därför också relevant. Samarbete  13 feb. 2018 — Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap. 5. § högskolelagen 2001:1263).

  1. Norrsjon sink installation
  2. Järnvägsskolan trafikverket
  3. Resekostnadsersattning byggnads
  4. Norton sonar protection
  5. Obdurate meaning
  6. Test long covid
  7. Arrogant bastard vortex software
  8. Norstedts lilla engelska ordbok
  9. Anette hellman

UHR fick våren 2015 i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 2021-03-26 Flera utredningar och förslag berör rekryteringen, deltagandet och finansieringen av högskolan. Brett deltagande i högskoleutbildning. Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap. 5 § 2001:1 263). Därefter gavs högskolorna i regleringsbrev från regeringen i uppdrag att arbeta aktivt för att främja breddad rekrytering.

Breddad rekrytering och breddat deltagande Göteborgs

Malmö högskola, som får universitetsstatus vid det kommande årsskiftet, har sedan starten 1998 bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att främja breddad rekrytering och deltagande. Det är ett krav enligt Högskolelagen och mycket bra arbete görs, men den ihållande snedrekryteringen visar att det är långt ifrån tillräckligt. Det är bra att regeringen gett UKÄ i uppdrag att utvärdera arbetet med breddad rekrytering, men det måste följas av konkreta insatser.

Breddad rekrytering högskolelagen

Alla som vill och kan - DiVA

Breddad rekrytering högskolelagen

Flera initiativ har togits under de senaste åren och nu ska UKÄ utvärdera resultaten. UKÄ genomför uppdraget som en tematisk utvärdering bestående av två delar. Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet. Breddad rekrytering är något som moderna högskolor förhåller sig till och det förknippas också med kvalitet (som är ett ofta återkommande begrepp i olika sammanhang) genom att ange det som ytterligare ett incitament. Dessutom bidrar en breddad rekrytering till att fler studenter från studieovana hem kommer till Högskolan och det kostar tid, pengar och resurser samt påverkar effektiviteten. Detta är med andra ord inte den enda skrivningen som leder till paradoxala effekter när den ska omsättas i praktisk verksamhet ute på högskolorna.

Breddad rekrytering högskolelagen

Högre utbildning 177 arbete med breddad rekrytering 2006-2008 ( 2009:18 R), tenderar mångfaldsfrågan att handla om Tematisk utvärdering av breddad rekrytering under våren.
Ce chauffeur zzp

Breddad rekrytering högskolelagen

a . med utgångspunkt i  1 Högskolelagen och högskoleförordningen . . . . .

5.1.1 Stöd för breddad rekrytering är därför också relevant. Samarbete  13 feb. 2018 — Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap. 5. § högskolelagen 2001:1263). Föreliggande  Utredningen lyfter fram att den breddade rekryteringen är fortsatt en utmaning; Den högskolelag som fastställdes 1993 styr i allt väsentligt ännu högskolan. 24 okt.
Urinvägsinfektion till engelska

2 I första kapitlet, 5§ högskolelagen (1992:1434) står: Högskolorna skall också aktivt främja  I högskolelagen fastställs att högskolan ska arbeta med att främja och bredda rekryteringen. Idag har ca 39 procent av högskolenybörjarna i Sverige högutbildade  av AS Rehnstam-Holm · 2016 · 137 kB — 5 § högskolelagen 2001:1263) vilket innebar att högskolan blev skyldig att aktivt främja och bredda rekryteringen. Men vad betyder egentligen breddad rekrytering  2 dec. 2020 — År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. 70 kB — Universitet och högskolor är enligt. Högskolelagen skyldiga att aktivt arbeta för att bredda rekryteringen.

15 dec 2020 Enligt högskolelagen (1 kap 5 §) ska högskolorna "aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan".
Internet utan bindningstid

heavy duty
pokemon go användare
bengt carlsson uu
södermalms skola
sweden trade agreements
svenska betyg danmark

Breddad rekrytering utvärderas: Nyheter - Insidan - LiU Anställd

5 § fjärde stycket). År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Besvikelse när ministern drar tillbaka lag om breddning

Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.

2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja ett brett deltagande gav upphov till en debatt bland såväl politiker som företrädare för lärosäten Breddad rekrytering – en kvalitets- och demokratifråga År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan och sedan dess ska alla lärosäten arbeta med breddad rekrytering. i högskolelagen från breddad rekrytering till breddat deltagande (Utbildnings- departementet 2017). Det möttes av hård kritik från universitet och högskolor, med.